พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กระบวนงาน

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 330 recent views

    ชุดข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ...
    กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 1 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).