พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: bizportal ชำระค่าธรรมเนียม

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลกระบวนงานบริการปัจจุบันบนระบบ Biz Portal 282 recent views

    รูปแบบของกระบวนงานบริการ เช่น วิธีการยื่นคำขอ วิธีการชำระค่าธรรมเนียม วิธีการออกใบอนุญาต การให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital)
    กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล - DIGI 1 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).