พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: FullyDigital

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลกระบวนงานบริการปัจจุบันบนระบบ Biz Portal 334 recent views

    รูปแบบของกระบวนงานบริการ เช่น วิธีการยื่นคำขอ วิธีการชำระค่าธรรมเนียม วิธีการออกใบอนุญาต การให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital)
    กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล - DIGI 28 กันยายน 2565